dlaczego nie działamy

10 blokad uniemożliwiających działanie

Co nas blokuje w podjęciu działania? W dążeniu do realizacji celów i rozwoju mogą przeszkodzić nam tak zwane „hamulce”, przeszkody, ograniczenia. Mogą one być zewnętrzne lub wewnętrze. Zewnętrzne czyli takie, które nie pochodzą od nas, najczęściej są od nas niezależne i nie zawsze mamy na nie wpływ. Wewnętrze blokady najcząściej narzucamy sobie sami, albo podsunęło…