Jak dotrzeć do prawdy – metoda Sokratesa

Sokrates był starożytnym, greckim filozofem. Mimo, że nie napisał żadnego dzieła stał się sławny dzięki temu, że chodził po rynku w Atenach i zadawał ludziom kłopotliwe pytania. Jego sposób prowadzenia rozmowy nazywamy metodą sokratyczną lub metodą majeutyczną. Polegała ona na tym, że poprzez zadawanie pytań Sokrates wydobywał z ludzi wiedzę, którą jak sądził posiadają i…