coachingfilozoficzny 1024x683 - Czego uczy filozofia?

Czego uczy filozofia?

Filozofia daje wiedzę unikalną. Poznajemy historię myśli, doktryn, poglądów, dzięki którym lepiej rozumiemy siebie i otaczający nas świat.

 

Wiedzy filozoficznej nie da się porównać z żadaną inną. Jest to wiedza na temat sposobu ludzkiego myślenia i rozumowania. Jest to wiedza rozumiejąca. Filozofia szuka odpowiedzi na pytania kim jest człowiek i czym jest to co nas otacza – świat.

Filozofia dostarcza narzędzi

Filozofia dostarcza narzędzi do opisania świata i człowieka. Są to przede wszystkim narzędzie językowe inne od tych, które dostarcza psychologia, socjologia czy matematyka. Filozofia dostarcza takich pojęć jak dusza, materia, substancja, absolut, osoba, bez których nie jest możliwe adekwatne zrozumienie świata i człowieka. 

Daje spojrzenie z innej perspektywy

Filozofia daje spojrzenie z innej prespektywy na ludzi i świat. Poznając takie pojęcia jak hedonizm, relatywizm, sceptycyzm, empiryzm, arystotelizm, platonizm, naturalizm rozszerza nasze rozumienie ludzkiego myślenia. Umiejętność rozumienia tych stanowisk wzbogaca nie tylko nasze słownictwo, ale pomaga w dyskusjach nazwać i określić stanowiska oraz formułować konstruktywne argumenty. 

Filozofia uczy formułować pytania

Jedną z ważniejszych umiejętności, której uczy filozofia jest umiejętności formułowania pytań i ich analizowania. Pytania egzystencjalne i nie tylko, które mogą się pojawić miały z pewnością już odpowiedzi w historii, dlatego znajomość prądów i kierunków myślenia stanowi ważną część wiedzy w poszukiwaniu rozwiązania czy odpowiedzi na pojawiające się pytania. 

Filozofia uczy pokory

Znajomość filozofii uczy pokory. Filozof zna ogrom stanowisk i poglądów , jest świadom pluralizmu myślowego, dlatego nie grozi mu dogmatyzm i swoiste zacietrzewienie przy swoich poglądach. Szkoła filozofii jest szkołą prawdziwego pluralizmu, który jest źródłem pokory.

Dzięki wiedzy o różnych stanowiskach i przyjętego w nich sposobu rozumowania filozof jest w stanie zrozumieć czyjeś poglądy i wychwycić słabość swojego rozumowania. Świadomość źródeł i różnic w myśleniu oraz umiejętność racjonalnej dyskusji na te tematy rodzą zdrowy dystans do tez i przekonań wygłaszanych z całkowitą pewnością.

Filozofia pokazuje, że nie ma gotowych odpowiedzi

Filozof wie również, że nie ma gotowych odpowiedzi np. na problem aborcji, eutanazji, który system polityczny czy ekonomiczny jest najlepszy itp. Ludzie domagają sie natychmiastowej i jednoznacznej odpowiedzi na te pytania. Filozof wie, że nie ma jednoznacznych odpowiedzi na te problemy, dzięki wiedzy o kierunkach i rozwiązaniach, które pojawiły się już w historii.

Dzieki temu filozofowi nie grozi dogmatyzm. Filozof jest otwarty na dyskusje, nie ulega łatwo jakimś pokrętnym argumentom, emocjomalnej perswazji czy medialnym kampaniom. 

I o to również chodzi w pracy coacha, aby nie narzucać nikomu swego stanowiska ani swych poglądów, a jednocześnie nie ulec manipulacji.  

W czym filozofia jest ważna?

Jest istotna we własnym rozwoju. Człowiek staje się istotą w pełni rozumną jeśli dociera do przyczyn własnego istnienia i działania.  

Ważna jest również w kulturze, która jest wypadkową rozumienia świata i człowieka. Jeśli popełnimy błąd w rozumieniu świata i człowieka wówczas wszystkie wytwory kultury, nauka, sztuka, polityka będą skażone błędem. 

Filozofia uczy zasad myślenia krytycznego. Znajomość pewnych procesów myślowych i ich konsekwencji może chronić przed popełnianiem błędu, lub wplątaniem się w błedne i szkodliwe rozumowania lub doktryny. 

Ta umiejętność krytycznego myślenia wyróżnia filozofów, stawia ich ponad tłumem bezmyślnych konsumentów i bardzo mocno uodparnia na manipulację, której większość ludzi niestety ulega. Wyczucie subtelnej manipulacji ze strony rozmówcy jest umięjętnością niezwykle cenną właśnie w takiej pracy jak coaching czy mentoring. 

I jedno z najważniejszych, które może uchronić przed wieloma sporami. Filozofia uczy, że mogę się mylić. Trudno jest zakładać z góry, że nigdy się nie pomylimy.